สรุปยอดนักเรียนสมัครสอบ ม.4 เตรียมอุดม ปี25560

Advertisement

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 25560 ระหว่าง 27 ก.พ. 60 – 30 มี.ค.60 นั้น ตอนนี้ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยมาดูยอดผู้สมัครและอัตราส่วนการแข่งขันแต่ละแผนการเรียน

สรุปยอดนักเรียนสมัครสอบ ม.4 เตรียมอุดม ปี25560 (TU60)

สรุปอันดับอัตราส่วนการแข่งขันมากที่สุดได้แก่

  1. แผนภาษา-คณิต อัตราส่วน      15.04 : 1
  2. แผนวิทย์-คณิต   อัตราส่วน      11.33 : 1
  3. แผนภาษา-สเปน อัตราส่วน      10.28 : 1
  4. แผนภาษา-เกาหลี อัตราส่วน    10.03 : 1
  5. แผนภาษา-ญี่ปุ่น อัตราส่วน        9.82 : 1
  6. แผนภาษา-จีน อัตราส่วน           9.25 : 1
  7. แผนภาษา-เยอรมัน อัตราส่วน    9.05 : 1
  8. แผนภาษา-ฝรั่งเศส อัตราส่วน    8.93 : 1
Advertisement