กำหนดการ EP สามเสนวิทยาลัย รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 2559

Advertisement

กำหนดการ EP สามเสนวิทยาลัย รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 2559

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กำหนดวันรับสมัคร และสอบ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี2559 โครงการ Enlish Program (EP) แล้ว
ตามรายละเอียดด้านล่าง

EP ม.1
รับ 120 คน (4 ห้องเรียน)
กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ
– กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครทางเว็บ www.samsenwit.ac.th ระหว่าง 14-24 กุมภาพันธ์ 2559
– พิมพ์ใบแจ้งความจำนง เพื่อใช้ในวันรับสมัคร
– รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2559
– สอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2559
– สอบวิชา
  สอบ 2 วิชา คณิตฯ 50 คะแนน, อังกฤษ 50 คะแนน
– ประกาศผล 10 มีนาคม 2559
– วันรายงานตัว 13 มีนาคม 2559
– มอบตัว 8 เม.ย.59

Advertisement
 

EP ม.4
– กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ รับ 10 คน
– กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ รับ 4 คน
– กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส/เยอรมัน) รับ 4 คน

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก วิชาที่สอบ
– กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครทางเว็บ www.samsenwit.ac.th ระหว่าง 14-24 กุมภาพันธ์ 2559
– พิมพ์ใบแจ้งความจำนง เพื่อใช้ในวันรับสมัคร
– รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2559
– สอบคัดเลือก 6 มีนาคม 2559
– สอบวิชา
  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ สอบ 3 วิชา คณิตฯ 50 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน, อังกฤษ 50 คะแนน
  กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ สอบ 2 วิชา คณิตฯ 50 คะแนน, อังกฤษ 50 คะแนน
  กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส/เยอรมัน) สอบ 3 วิชา ไทย 25 คะแนน สังคม 25 คะแนน อังกฤษ 50 คะแนน
– ประกาศผล 11 มีนาคม 2559
– วันรายงานตัว 13 มีนาคม 2559
– มอบตัว 8 เม.ย.59

Advertisement