EP โยธินบูรณะ เปิดรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี58 แล้ว

Advertisement

EP โยธินบูรณะ เปิดรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี58 แล้ว

โรงเรียนโยธินบูรณะ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี58 สำหรํบโครงการ English Program (EP) 

นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครสอบเรียน English Program ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโยธินบูรณะ สามารถดูกำหนดการต่างๆและเตรียมตัวกันได้แล้ว

 

กำหนดการ

จำหน่ายคู่มือและใบสมัคร11 ม.ค.58 – 24 ก.พ.58 (หยุดวันอาทิตย์)

รับสมัคร20-24 ก.พ.58 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

สอบคัดเลือก 

ม.1 – สอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.

ม.4 – สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2558 สอบข้อเขียน 09.00-12.00 น.

 

 

วิชาที่สอบ

ม.1 อังกฤษ 100 ข้อ(100 คะแนน) , คณิศาสตร์ 50 ข้อ(100คะแนน) 

ม.4อังกฤษ 50 ข้อ (50 คะแนน), คณิศาสตร์ 50 ข้อ(50 คะแนน), วิทยาศาสตร์ 50 ข้อ(50 คะแนน)

(กรณีคะแนนสอบเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนภาษาอังกฤษก่อน นอกเหนือจากนี้เป็นดุลพินิจของโรงเรียน)

 

ประกาศผลสอบ

ม.1 วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

ม.4วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

 

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ – วันที่ 8 มีนาคม 2558 09.00-12.00 น.

มอบตัว – วันที่ 9 มีนาคม 2558 09.00-12.00 น.

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement