เตรียมอุดม ประกาศกำหนดการรับสมัคร ม.4 ปี2559 แล้ว

Advertisement

เตรียมอุดม ประกาศกำหนดการรับสมัคร ม.4 ปี2559 แล้ว

โรงเรียนเตรียมอุดม กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นม.4 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ โควต้า

1. กำหนดการรับสมัครประเภทสอบคัดเลือก
-รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2559
-สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2559
-ประกาศผลและรายงานตัว 3 เมษายน 2559
-มอบตัว 10 เมษายน 2559

Advertisement

2. กำหนดการรับสมัครประเภทความสามารถพิเศษ
-รับสมัคร 20-21 มีนาคม 2559
-สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ วิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ 23 มีนาคม 2559
-เข้าสอบวัดความรู้กับนักเรียนที่สมัครประเภทอื่นๆ 27 มีนาคม 2559

3.กำหนดการรับสมัครประเภทโควต้าจังหวัด
-เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และดำเนินการสอบโดยการสอบคัดเลือกนร.โควต้า 6พ.ย.-31ธ.ค.58
-โรงเรียนเตรียมอุดมยืนยันผลการคัดเลือกไปยังสนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม 7 มี.ค.59
-นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดม 26 มี.ค.59
-นักเรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้กับนักเรียนที่สมัครประเภทอื่นๆ 27 มี.ค.59

Advertisement