เบอร์โทร Call Center ประปาส่วนภูมิภาค 1162

Advertisement

เบอร์โทร Call Center ประปาส่วนภูมิภาค 1162

 

แจ้งเหตุขัดข้อง น้ำไม่ไหล พบเห็นท่อประปาแตก หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา

โทร 1162

 

Provincial Waterworks Authority (PWA)

Call center : 1162

 

Advertisement