เบอร์โทร Call Center ประปานครหลวง 1125

Advertisement

เบอร์โทร Call Center ประปานครหลวง 1125

 

แจ้งเหตุขัดข้อง น้ำไม่ไหล พบเห็นท่อประปาแตก หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา

โทร 1125

 

Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

Call center : 1125

 

Advertisement