เบอร์โทร ดับเพลิง 199

Advertisement

เบอร์โทร ดับเพลิง 199

เบอร์โทรกรณีฉุกเฉินอีกเบอร์หนึ่งที่ควรจำให้ได้ นอกจากเบอร์ตำรวจ 191 แล้วยังมีดับดับเพลิงอีกเบอร์ที่เราจะต้องจำให้ได้โดยสามารถนึกออกได้เลยกรณีพบเห็นเพลิงไหม้

 

พบเห็น แจ้งเหตุ ไฟไหม้

โทร 199

Advertisement