เบอร์ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584

Advertisement

เบอร์ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584

กรมการขนส่งทางบก เปิดเลขหมายให้แจ้งและร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ รถเมล์ รถทัวร์ เป็นต้น

ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร รถสาธารณะ

หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement