เตรียมอุดมรับสมัคร ม.4 ปี2560

Advertisement

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 แล้ว จำนวนที่รับคือ 1,480 คน แบ่งเป็นประเภทโควต้า ประเภทสอบคัดเลือกแบบความสามารถพิเศษและสอบคัดเลือกแบบทั่วไป

แยกตามแผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1,000 คน
2. ภาษา-คณิตศาสตร์ 120 คน
3. ภาษา-ฝรั่งเศส         80 คน
4. ภาษา-เยอรมัน         80 คน
5. ภาษา-ญี่ปุ่น             80 คน
6. ภาษา-จีน                60 คน
7. ภาษา-เกาหลี            35 คน
8. ภาษา-สเปน              25 คน

Advertisement

จำนวนรับนักเรียนแบ่งตามประเภท
1. โควต้าจังหวัด    296 คน
2. สอบคัดเลือก  1,184 คน
    2.1 ประเภทความสามารถพิเศษ      74 คน
    2.2 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  1,110 คน
             2.2.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   750 คน
             2.2.2 ภาษา-คณิตศาสตร์             70 คน
             2.2.3 ภาษา-ฝรั่งเศส                   60 คน
             2.2.4 ภาษา-เยอรมัน                   55 คน
             2.2.5 ภาษา-ญี่ปุ่น                       55 คน
             2.2.6 ภาษา-จีน                          60 คน
             2.2.7 ภาษา-เกาหลี                     35 คน
             2.2.8 ภาษา-สเปน                       25 คน

กำหนดการรับสมัครและสอบ

สำหรับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (สำหรับประเภทความสามารถพิศษโรงเรียนจะจัดสอบก่อน)
– สมัคร 27 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2560 ผ่านระบบ https://apply2017.triamudom.ac.th
– ยืนยันการสมัคร 27-30 มีนาคม 2560 ทาง https://apply2017.triamudom.ac.th
– ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ 31 มีนาคม 2560
– สอบคัดเลือก 2 เม.ย.60
– ประกาศผลและรายงานตัว 6 เม.ย.60
– มอบตัว 20 เม.ย.60

Advertisement