เตรียมอุดมพัฒนาการ รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี58

Advertisement

เตรียมอุดมพัฒนาการ รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี58

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้งโครงการพิเศษ Gifted/EP และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา2558 แล้ว

จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัคร  1-24 ก.พ.58
กำหนดการ
1. โครงการพิเศษ Gifted และ EP

รับสมัคร
– ม.1 โครงการพิเศษ Gifted และ EP 20-24 ก.พ.58
– ม.4 โครงการพิเศษ Gifted 20-24ก.พ.58

สอบคัดเลือก
– ม.1 โครงการพิเศษ Gifted และ EP 28 ก.พ.58
– ม.4 โครงการพิเศษ Gifted 1 มี.ค.58
EP – สอบ ภาษาอังกฤษ (60คะแนน), คณิตศาสตร์ (40คะแนน)
Gifted – สอบ ภาษาอังกฤษ (20คะแนน), คณิตศาสตร์ (40คะแนน), วิทยาศาสตร์(40คะแนน)

ประกาศผลและรายงานตัว
– ม.1 โครงการพิเศษ Gifted และ EP 5 มี.ค.58
– ม.4 โครงการพิเศษ Gifted 6 มี.ค.58

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน
– ม.1 โครงการพิเศษ Gifted และ EP 8 มี.ค.58
– ม.4 โครงการพิเศษ Gifted 8 มี.ค.58

สอบสัมภาษณ์
– ม.1 โครงการพิเศษ English Program (EP) 11 มี.ค.58 (เพื่อจัดห้องเรียน)

มอบตัว
– ม.1 โครงการพิเศษ Gifted และ EP 9 เม.ย.58
– ม.4 โครงการพิเศษ Gifted 9 เม.ย.58

 

2. ห้องเรียนปกติ (นักเรียนทั่วไป) – ข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

 

Advertisement