เตรียมอุดมน้อมเกล้า เปิดรับสมัตร ม.1 ม.4 ปี58

Advertisement

เตรียมอุดมน้อมเกล้า เปิดรับสมัตร ม.1 ม.4 ปี58

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำการศึกษา 2558 ของโรเงรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

โครงการที่เปิดรับคือ

ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Englishh Program (EP), วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ม.1,ม.4 ห้องเรียนปกติ

 

กำหนดการ

ห้องเรียนพิเศษ

ม.1 – English Program (EP), วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบ 28 ก.พ.58
ประกาศผล 5 มี.ค.58
รายงานตัว 5 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.4 – วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบ 1 มึ.ค.58
ประกาศผล 6 มี.ค.58
รายงานตัว 6 มี.ค.58
มอบตัว 9 เม.ย.58

 

 

ห้องเรียนปกติ
ม.1 – ความสามารถพิเศษ
รับสมัคร 20-21 มี.ค..58
สอบ 23 มึ.ค.58
ประกาศผล 25 มี.ค.58
รายงานตัว 25 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 – สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
รับสมัคร 20-24 มี.ค..58
สอบ 28 มึ.ค.58
ประกาศผล 2 เม.ย.58
รายงานตัว 2 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 – จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ
รับสมัคร 20-24 มี.ค..58
จับฉลาก 5 เม.ย.58
ประกาศผล 5 เม.ย.58
รายงานตัว 5 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 – เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ(ถ้ามี)
รับสมัคร 20-24 มี.ค..58
ประกาศผล 2 เม.ย.58
รายงานตัว 2 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.4 – นักเรียนที่จบม.3 เดิม
รับสมัคร 2-6 ก.พ.58
ประกาศผล 15 มี.ค.58
รายงานตัว 15 มี.ค.58
มอบตัว 9 เม.ย.58

ม.4 – สอบคัดเลือกนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่น และคะแนน O-NET
รับสมัคร 20-24 มี.ค..58
สอบ 29 มึ.ค.58
ประกาศผล 3 เม.ย.58
รายงานตัว 6 เม.ย.58
มอบตัว 9 เม.ย.58

ม.4 – เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ(ถ้ามี)
รับสมัคร 20-24 มี.ค..58
ประกาศผล 3 เม.ย.58
รายงานตัว 6 เม.ย.58
มอบตัว 9 เม.ย.58

tun

 

ที่มา: ดูเพิ่มเติม

Advertisement