สวนกุหลาบ เปิดรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี58

Advertisement

สวนกุหลาบ เปิดรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี58

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับ ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นดังนี้
1. แจ้งความจำนง ผ่านเว็บไซด์ http://samak.sk.ac.th จะเปิดให้แจ้งความจำนงรอบแรก 10 กุมภาพันธ์ 2558
2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครตามแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด
3. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มแจ้งความจำนงออกมา
4. ไปสมัครด้วยตัวเอง พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งความจำนงที่พิมพ์ออกมา และหลักฐานต่างๆตามที่กำหนด และเวลาที่แจ้งในเอกสาร

กำหนดการ

ม.1
1- โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบ 28 ก.พ.58
ประกาศผลสอบ 5 มี.ค.58
รายงานตัว 8 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

2-โครงการ English Program (EP)
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบ 28 ก.พ.58
สอบสัมภาษณ์ 1 มี.ค.58
ประกาศผลสอบ 5 มี.ค.58
รายงานตัว 8 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

3. พื้นที่บริการ
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
สอบ 28 มี.ค.58
ประกาศผลสอบ 2 เม.ย.58
รายงานตัว 2 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

4. สอบคัดเลือกทั่วไป
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
สอบ 28 มี.ค.58
ประกาศผลสอบ 2 เม.ย.58
รายงานตัว 2 เม.ย.58
มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.4
1-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบ 1 มี.ค.58
ประกาศผลสอบ 6 มี.ค.58
รายงานตัว 8 มี.ค.58
มอบตัว 9 เม.ย.58

2-ห้องเรียนวิทย์-ภาษา (จีน-ฝรั่งเศส)
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
สอบ 29 มี.ค.58
ประกาศผลสอบ 3 เม.ย.58
รายงานตัว 6 เม.ย.58
มอบตัว 10 เม.ย.58

Advertisement