ศัพท์ในการดูกีฬากอล์ฟเบื้องต้น

Advertisement

ศัพท์ในการดูกีฬากอล์ฟเบื้องต้น

 

เอาไว้เพื่อดูกอล์ฟที่ถ่ายทอดสดทางทีวีหรือใครสนใจก๊ฬากอล์ฟจะได้ทราบหรือศึกษา พอเป็นแนวทางได้บ้าง

 

Hole-in-one (โฮล อิน วัน) คืออะไร หมายถึงอะไร
โฮล อิน วัน คือการตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้ภายในครั้งเดียว ของแต่ละหลุม เช่น หลุม8 พาร์3 แต่ตีครั้งเดียวจากแท่นทีออฟลงหลุมเลย เรียกว่า Hole-in-one

Par (พาร์) คืออะไร หมายถึงอะไร
Par คือ การตีลูกกอล์ฟลงหลุมได้เท่ากับจำนวนครั้งที่สนามกำหนดไว้เป็นมาตราฐานในแต่ละหลุม เช่น หลุม5 พาร์4 คือ หลุมที่5 นักกีฬากอล์ฟ ตีลูกลงหลุมได้ภายใน 4 ครั้งที่ตี ก็จะได้คะแนนเท่ากับพาร์ของหลุมที่5 เป็นต้น

Eagle (อีเกิ้ล) คืออะไร หมายถึงอะไร
Eagle คือ การตีลูกกอล์ฟลงหลุมต่ำกว่า พาร์ 2 สโตร์ค หรือ 2 ครั้ง เช่น หลุม5 พาร์4 แต่นักกอล์ฟตีลูกลงหลุมได้ภายใน 2 ครั้ง(สโตร์ค) หรือ ต่ำกว่าพาร์ 2 สโตร์ค เป็นต้น

Birdie (เบอร์ดี้) คืออะไร หมายถึงอะไร
Birdie คือ การตีลูกกอล์ฟลงหลุมต่ำกว่า พาร์ 1 สโตร์ค หรือ 1 ครั้ง เช่น หลุม5 พาร์4 แต่นักกอล์ฟตีลูกลงหลุมได้ภายใน 3 ครั้ง(สโตร์ค) หรือ ต่ำกว่าพาร์ 1 สโตร์ค เป็นต้น

Bogey (โบกี้) คืออะไร หมายถึงอะไร
Bogey คือ การตีลูกกอล์ฟลงหลุมเกินกว่า พาร์ 1 สโตร์ค หรือ 1 ครั้ง เช่น หลุม5 พาร์4 แต่นักกอล์ฟตีลูกลงหลุมได้ภายใน 5 ครั้ง(สโตร์ค) หรือ เกินกว่าพาร์ 1 สโตร์ค เป็นต้น หรือ ถ้าเกิน 2 สโตร์ค จะเป็น Double-bogey หรือ ถ้าเกิน 3 สโตร์ค จะเป็น Triple-bogey เป็นต้น

Advertisement