ศรีอยุธยา รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี58

Advertisement

โรงเรียนศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์และEP(English Program) ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

ห้องเรียนพิเศษ
ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) – 36 คน
ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – 36 คน
กำหนดการ
รับใบสมัคร 2-24 ก.พ.58
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
ประกาศผลและรายงานตัว 5 มี.ค.58
มอบตัว 15 มี.ค.58

ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – 72 คน
กำหนดการ
รับใบสมัคร 2-24 ก.พ.58
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบคัดเลือก 1 มี.ค.58
ประกาศผลและรายงานตัว 6 มี.ค.58
มอบตัว 15 มี.ค.58

Advertisement