สรุปยอดรับสมัคร ม.4 เตรียมอุดม ปี2559 แต่ละสาขา

Advertisement

สรุปยอดรับสมัคร ม.4 เตรียมอุดม ปี2559 แต่ละสาขา

ช่วงระยะเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559- 24 มีนาคม 2559 (รวม 5 วัน)

triam-TU79

แยกได้ตามสาขาวิขดังนี้

1. วิทย์-คณิต 
รับ 750 คน
สมัคร 7,826 คน

2. ภาษา-คณิต
รับ 110 คน
สมัคร 1,184 คน

Advertisement

3. ภาษา-ฝรั่งเศส
รับ 65 คน
สมัคร 568 คน

4. ภาษา-เยอรมัน
รับ 60 คน
สมัคร 507 คน

5. ภาษา-ญี่ปุ่น
รับ 60 คน
สมัคร 635 คน

6. ภาษา-จีน
รับ 40 คน
สมัคร 483 คน

7. ภาษา-สเปน
รับ 25 คน
สมัคร 214 คน

สรุปยอดสถิติการรับสมัคร ม.4 เตรียมอุดม ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

triamudom2559

 

Advertisement