บดินทรเดชา รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 2558

Advertisement

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ม.1 รับจำนวน 744 คน
1. ห้องเรียนพิเศษ 4 ห้อง
           -ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน (72 คน)
                    สอบวิชา คณิตศาสตร์ ร้อยละ80, อังกฤษ ร้อยละ20
           -ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน (72 คน)
                    สอบวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ80, อังกฤษ ร้อยละ20
2. นักเรียนทั่วไป 60 % จำนวน 288 คน
                    สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ (ร้อยละ80 และ O-netร้อยละ20)
3. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 40% จำนวน 192 คน
4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 120 คน

กำหนดการ ม.1 

ประเภท กำหนดวันแจ้งความจำนง/จ่ายใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 12-24 ก.พ.58 20-24 ก.พ.58 28 ก.พ.58 5 มี.ค.58 5 มี.ค.58
2. สอบคัดเลิอกทั่วไป (นอกและในเขตพื้นที่) 12-24 มี.ค.58 20-24 มี.ค.58 28 มี.ค.58 2 เม.ย.58 2 เม.ย.58
3. สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่ 12-24 มี.ค.58 20-24 มี.ค.58 28 มี.ค.58 2 เม.ย.58 2 เม.ย.58
4. เงื่อนไขพิเศษ 12-24 มี.ค.58 20-24 มี.ค.58 2 เม.ย.58 2 เม.ย.58

 

กำหนดการ ม.4 

ประเภท กำหนดวันแจ้งความจำนง/จ่ายใบสมัคร รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 12-24 ก.พ.58 20-24ก.พ.58 1มี.ค.58 6มี.ค.58 6มี.ค.58
2. สอบคัดเลิอกทั่วไป 12-24 มี.ค.58 20-24มี.ค.58 29มี.ค.58 3เม.ย.58 6เม.ย.58
3. นักเรียนม.3เดิม 25ก.พ..58 15มี.ค.58
4. เงื่อนไขพิเศษ 12-24 มี.ค.58 20-24 มี.ค.58 3 เม.ย.58 6เม.ย.58
Advertisement