ก.คมนาคมออกกฎให้ผู้โดยสารรถสาธารณะคาดเข็มขัด

Advertisement

กระทรวงคมนาคมได้ออกกฏให้ผู้โดยสารรถสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระหว่างการโดยสาร

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 พ.ค.57 เป็นต้นไป

ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.-บาท

หากพบเห็นรถโดยสารธารณะไม่ปลอดภัย ไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชม.

 

rottu56

Advertisement