กำหนดการรับสมัคร EP ม.1 ม.4 มัธยมวัดนายโรง ปี58

Advertisement

กำหนดการรับสมัคร EP ม.1 ม.4 มัธยมวัดนายโรง ปี58
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เปิดกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ในชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการ EP, MEP, IEP แล้วตามรายละเอียดด้านล่าง

1. โครงการ EP – English Program
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น ภาษาไทย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย
– ค่าเทอม 35,000/37,000 บาท/ภาคเรียน
จำนวนที่รับ
– ชั้น ม.1 จำนวน 60 คน
– ชั้น ม.4 จำนวน 20 คน
วิชาที่สอบ-ข้อเขียน
– ชั้น ม.1 คณิตศาสตร์(50คะแนน), ภาษาอังกฤษ(100คะแนน)
– ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์(50คะแนน), ภาษาอังกฤษ(50คะแนน), (วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย-สอบตามแผนที่สมัครเรียน (50คะแนน))
สอบสัมภาษณ์ – ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)
เกณฑ์การผ่าน – ร้อยละ 65

กำหนดการรับสมัคร
ม.1 – EP
จ่ายใบสมัคร 12 ม.ค.58 – 24 ก.พ.58
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบข้อเขียน 28 ก.พ.58
สอบสัมภาษณ์ 1 มี.ค.58
ประกาศผล 5 มี.ค.58
รายงานตัว 7 มี.ค.58
มอบตัว 8 มี.ค.58
เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558  18 พ.ค.58
ม.4 – EP
– จ่ายใบสมัคร 12 ม.ค.58 – 24 ก.พ.58
– รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
– สอบสัมภาษณ์  28 ก.พ.58
– สอบข้อเขียน 1 มี.ค.58
– ประกาศผล 6 มี.ค.58
– รายงานตัว 7 มี.ค.58
– มอบตัว 8 มี.ค.58
– เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
– ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
– เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.58

2. โครงการ MEP – Mini English Program
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 3 วิชา คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
– ค่าเทอม 17,500/18,500 บาท/ภาคเรียน
จำนวนที่รับ
– ชั้น ม.1 จำนวน 90 คน
– ชั้น ม.4 จำนวน 20 คน
วิชาที่สอบ-ข้อเขียน
– ชั้น ม.1 คณิตศาสตร์(50คะแนน), ภาษาอังกฤษ(100คะแนน)
– ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์(50คะแนน), ภาษาอังกฤษ(50คะแนน), (วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย-สอบตามแผนที่สมัครเรียน(50 คะแนน))
สอบสัมภาษณ์
– ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)
เกณฑ์การผ่าน
– ร้อยละ 65

กำหนดการรับสมัคร
ม.1 – MEP
– จ่ายใบสมัคร 12 ม.ค.58 – 24 ก.พ.58
– รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
– สอบข้อเขียน 28 ก.พ.58
– สอบสัมภาษณ์ 1 มี.ค.58
– ประกาศผล 5 มี.ค.58
– รายงานตัว 7 มี.ค.58
– มอบตัว 8 มี.ค.58
– เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
– ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
– เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.58
ม.4 – MEP
– จ่ายใบสมัคร 12 ม.ค.58 – 24 ก.พ.58
– รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
สอบสัมภาษณ์  28 ก.พ.58
– สอบข้อเขียน 1 มี.ค.58
– ประกาศผล 6 มี.ค.58
– รายงานตัว 7 มี.ค.58
– มอบตัว 8 มี.ค.58
– เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
– ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
– เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.58

3. โครงการ IEP – Integrated English Program
เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ เรียนคณิตฯ วิทย์ฯ คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูคนไทย และวิชาอื่นๆเรียนเป็ฯภาษาไทย
– ค่าเทอม 6,700/10,000 บาท/ภาคเรียน
จำนวนที่รับ
– ชั้น ม.1 จำนวน 40 คน
– ชั้น ม.4 จำนวน 40 คน
วิชาที่สอบ-ข้อเขียน
– ชั้น ม.1 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
– ชั้น ม.4 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา-สอบตามแผนที่สมัครเรียน)
สอบสัมภาษณ์
– ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การผ่าน
– ร้อยละ 65

กำหนดการรับสมัคร
ม.1 – IEP
– จ่ายใบสมัคร 9-24 มี.ค.58
– รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
– สอบข้อเขียน 28 มี.ค.58
– สอบสัมภาษณ์ 29 มี.ค.58
– ประกาศผล 2 เม.ย.58
– รายงานตัว 2 เม.ย.58
– มอบตัว 8 เม.ย.58
– เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
– ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
– เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.58
กำหนดการรับสมัคร
ม.4 – IEP
– จ่ายใบสมัคร 9-24 มี.ค.58
– รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
– สอบสัมภาษณ์ 28 มี.ค.58
– สอบข้อเขียน 29 มี.ค.58
– ประกาศผล 3 เม.ย.58
– รายงานตัว 6 เม.ย.58
– มอบตัว 9 เม.ย.58
– เรียนปรับพื้นฐาน 22 เม.ย.58 – 8 พ.ค.58
– ปฐมนิเทศ 12-13 พ.ค.58
– เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 18 พ.ค.58

Advertisement