กำหนดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี58 สามเสนวิทยาลัย

Advertisement

กำหนดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี58 สามเสนวิทยาลัย

มาแล้ว! ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้

ห้องเรียนพิเศษ ม.1 – [ภาคภาษาอังกฤษ (EP),  วิทยาศาสตร์(ESC), คณิตฯ-วิทยาศาสตร์(MSEP)]

– ห้องเรียนพิเศษ ม.4 – [ภาคภาษาอังกฤษ (EP),  วิทยาศาสตร์(ESC), คณิตฯ-วิทยาศาสตร์(MSEP)]

ห้องเรียนปกติ ม.1 – ในเขตพื้นที่บริการ และ ทั่วไป (ในเขตรวมกับนอกเขตพื้นที่บริการ) 

– ห้องเรียนปกติ ม.4 – นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน

– ห้องเรียนปกติ ม.4 – นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม

 

กำหนดการ

1. ห้องเรียนพิเศษ ม.1 [ภาคภาษาอังกฤษ (EP),  วิทยาศาสตร์(ESC), คณิตฯ-วิทยาศาสตร์(MSEP)]
รับสมัคร – 20-24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก – 28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผล – 5 มีนาคม 2558
รายงานตัว – 8 มีนาคม 2558
มอบตัว – 7 เมษายน 2558

 

2. ห้องเรียนพิเศษ ม.4 [ภาคภาษาอังกฤษ (EP),  วิทยาศาสตร์(ESC), คณิตฯ-วิทยาศาสตร์(MSEP)]
รับสมัคร – 20-24 กุมภาพันธ์ 2558
สอบคัดเลือก – 1 มีนาคม 2558
ประกาศผล – 6 มีนาคม 2558
รายงานตัว – 8 มีนาคม 2558
มอบตัว – 7 เมษายน 2558

 

3. ห้องเรียนปกติ ม.1 – ในเขตพื้นที่บริการ และ ทั่วไป (ในเขตรวมกับนอกเขตพื้นที่บริการ) 
รับสมัคร – 20-24 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก – 28 มีนาคม 2558
ประกาศผล – 2 เมษายน 2558
รายงานตัว – 2 เมษายน 2558
มอบตัว – 8 เมษายน 2558

 

4. ห้องเรียนปกติ ม.4 – นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน
ประกาศผล – 15 มีนาคม 2558
รายงานตัว – 15 มีนาคม 2558
มอบตัว – 9 เมษายน 2558

 

5. ห้องเรียนปกติ ม.4 – นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม
รับสมัคร – 20-24 มีนาคม 2558
สอบคัดเลือก – 29 มีนาคม 2558
ประกาศผล – 3 เมษายน 2558
รายงานตัว – 6 เมษายน 2558
มอบตัว – 9 เมษายน 2558

samsen1

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement