โยธินบูรณะ Open House 2015 วันที่ 11 ม.ค.58

Advertisement

โยธินบูรณะ Open House 2015 วันที่ 11 ม.ค.58

 

รงเรียนโยธินบูรณะ เปิด Open House 2015 สำหรับปีการศึกษา 2558

 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ ถ.ทหาร 

 

สำรองที่นั่ง โทร o2-241-2603, o2-241-2630, o2-241-3464

ดูรายละเอียดและแผนที่เพิ่มเติม >> http://goo.gl/vdRrH7

 

Advertisement