โยธินบูรณะ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปี58 แล้ว

Advertisement

โยธินบูรณะ ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปี58 แล้ว

วันนี้ 2 เม.ย.58 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ว

โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียนทั่วไป รับ 169 คน >> ดูผลสอบที่นี่

2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับ 111 คน >> ดูผลสอบที่นี่

3. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับ 50 คน >> ดูสอบผลที่นี่

4. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ดนตรีและกีฬา รับ 15 คน >> ดูผลสอบที่นี่

สำหรับกำหนดการรายงานตัว คือ 2 เม.ย.58

Advertisement