โครงการทดสอบความรู้ Pretest ม.1 ปี58 สามเสนวิทยาลัย

Advertisement

โครงการทดสอบ Pretest ม.1 ปี2558 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้กับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

 

โดยนักเรียนที่ต้องการทดสอบความรู้ (Pretest) ต้องมีคุณสมบัติด้งนี้

– กำลังเรียนหรือเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดการ

– รับสมัคร ตั้งแต่ 15 ธันวามคม 2557 – 25 มกราคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ทุกวัน

– วันทดสอบ  15 กุมภาพันธ์ 2558 08.00-12.00 น.

– ประกาศผล 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนสามเสน หรือ เว็บไซด์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนฯ

 

วิชาที่สอบ

– ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์

เริ่มสอบ 08.00-12.00 น.

1. คณิศาสตร์-ภาษาไทย 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที (09.00-10.10 น.)

2. วิทยาศาสตร์-สังคม 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที (10.10-11.20 น.)

3. อังกฤษ 30 ข้อ เวลาสอบ 40 นาที (11.20-12.00 น.) 

 

ระเบียบการ

– นักเรียนสมัครด้วยตัวเอง หรือ ผู้ปกครองมาสมัครแทนให้ ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสามเสนฯ

– หรือดาวน์โหลดที่ เว็บสมาคมผู้ปกครองฯ สามเสน ตามนี้ >>> ใบสมัคร Pretest ปี58 สามเสนฯ

– ค่าสมัคร 500 บาท

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>> Pretest สามเสน ปี58

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>> สมัครสอบสามเสน ปี58

Advertisement