เทพศิรินทร์ รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี2558

Advertisement

โรงเรียนเทพศิรินทร์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร้หองเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ดังนี้

กำหนดการ วันและเวลารับนักเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.debsirin.ac.th/uploads/7c6850fbedcc14f00cba9ae3d9a79ae7.pdf

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
       -Gifted รับจำนวน 80 คน (สนับสนุนการศึกษาปีละ 20,000บาท นอกเหนือค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป)
       -Mini-English Program (MEP) รับจำนวน 60 คน (สนับสนุนการศึกษาปีละ 35,000บาท นอกเหนือค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป)
       -English Program (EP) รับจำนวน 30 คน (สนับสนุนการศึกษาปีละ 70,000บาท นอกเหนือค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั่วไป)
-รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
-สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
-ประกาศผล 5 มี.ค.58
-รายงานตัว 5 มึ.ค.58
-มอบตัว 10 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนทั่วไป (ในเขตและนอกเขต) รับจำนวน 132 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 88 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจำนวน 25 คน
-รับสมัคร 20-21 มี.ค.58
-ทดสอบความสามารถพิเศษ 23 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 25 มี.ค.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 25 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted รับจำนวน 30 คน
-รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
-สอบคัดเลือก 1 มี.ค.58
-ประกาศผล 6 มี.ค.58
-รายงานตัว 6 มี.ค.58
-มอบตัว 10 มี.ค.58

ม.4 ห้องเรียนทั่วไปปกติ รับจำนวน 70 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 29 มี.ค.58
-ประกาศผล 3 เม.ย.58
-รายงานตัว 3 เม.ย.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58

Advertisement