หอวัง รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี2558

Advertisement

โรงเรียนหอวังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ดังนี้

กำหนดการ วันและเวลารับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ-แจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซด์และพิมพ์ออกมาเพื่อไปยื่นในวันสมัคร
http://www.bangkok2.org/register/?stu=ep

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รับจำนวน 72 คน
-รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
-สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
            สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิศาสตร์, อังกฤษ
-ประกาศผล 5 มี.ค.58
-รายงานตัว 8 มึ.ค.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนทั่วไป (ในเขตและนอกเขต) รับจำนวน 312 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
            สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิศาสตร์, อังกฤษ,ไทย, สังคมฯ
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 208 คน
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
            สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิศาสตร์, อังกฤษ,ไทย, สังคมฯ
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี) รับจำนวน 16 คน
-รับสมัคร 20-21 มี.ค.58
-ทดสอบความสามารถพิเศษ 23 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 25 มี.ค.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 114 คน (บุตรรถไฟ 100 คน, เงื่อนไขพิเศษ 14 คน)
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 28 มี.ค.58
             สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิศาสตร์, อังกฤษ,ไทย, สังคมฯ
-ประกาศผลและรายงานตัว 2 เม.ย.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58

ม.4 ห้องเรียนทั่วไปปกติ รับจำนวน 98 คน (นักเรียนทั่วไป 52 คน, เงื่อนไขพิเศษ 46 คน)
-รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 29 มี.ค.58
            สอบวิชา วิทยาศาสตร์, คณิศาสตร์, อังกฤษ,สังคมศึกษา, ภาษาไทย
-ประกาศผล 3 เม.ย.58
-รายงานตัว 6 เม.ย.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58

ทั้งหมดนี้คือโรงเรียน หอวัง รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปี2558 ที่ได้รวบรวมมาให้

Advertisement