หอวัง ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปี58 แล้ว

Advertisement

หอวัง ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปี58 แล้ว

วันนี้ 2 เม.ย.58 โรงเรียนหอวัง ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ว

โดยแบ่งเป็น

1. ประเภทนักเรียนทั่วไป รับ 312 คน

2. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับ 208 คน

3. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับ 100 คน

และสามารถตรวจสอบคะแนนเป็นรายบุคคลได้ด้วย โดยการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 หลัก และ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สามารถตรวจผลสอบได้ที่เว็บโรงเรียนหอวังตามนี้ >>> ผลสอบม.1 โรงเรียนหอวังปี2558

 

Advertisement