สาธิตเกษตร รับสมัคร ป.1 ปี58

Advertisement

สาธิตเกษตร รับสมัคร ป.1 ปี58

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติ
1. เด็กเกิด 15 ธันวาคม 2551 – 15  ธันวาคม 2552
2. ไม่เคยเรียนชั้นป.1มาก่อน

รับจำนวน 280 คน
– บุคคลทั่วไป 130 คน
– บุคคลากรม.เกษตรฯ บางเขน 150 คน

การคัดเลือก
-แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1 อายุ 5/6 ปี – 5/11 ปี
กลุ่ม 2 อายุ 6/0 ปี – 6/6 ปี

 

กำหนดการ

– รับเอกสารใบสมัคร(ชุดละ 200 บาท)
จันทร์ 9 – พฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00-16.00 น.

– รับสมัคร ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตม.เกษตร บางเขน
เสาร์ 7 – อาทิตย์ 8 มีนาคม 2558

– ทดสอบความพร้อม
อังคาร 17 มีนาคม 2558 09.30-12.30 น.

– ประกาศผลการคัดเลือก
อาทิตย์ 29 มีนาคม 2558

– มอบตัว
รับเอกสารมอบตัว – ศุกร์ 3 เมษายน 2558 + ค่าดำเนินการมอบตัว 3,000 บาท
วันมอบตัว – จันทร์ 18 – อังคาร 19 พฤษภาคม 2558

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement