สาธิตสวนสุนันทา รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี2558

Advertisement

สาธิตสวนสุนันทา รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี2558 

เริ่มรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี2558 แล้ว ทั้ง 3 โครงการ

1. โครงการความเป็นเลิศทางภาษา
2. โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)
3. Smart Class room

วิธีการรับสมัตร
1. รับสมัครทางเว็บไซด์โรงเรียน 
2. ลงทะเบียนสมัครสอบที่นี่ >>> http://regsd.ssru.ac.th/

กำหนดการ

ม.1
กำหนดการรับสมัคร ทางเว็บไซด์โรงเรียน

รอบที่ 1 
สมัตร  2-22 ธ.ค.57 
สอบ  27-28 ธ.ค.57

รอบที่ 2
สมัคร 2-14 ม.ค.58
สอบ 17-18 ม.ค.58 

ประกาศผลสอบข้อเขียน – 28 ม.ค.58

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน – 31 ม.ค.58

ประกาศผลสอบ – 4 ก.พ.58

มอบตัวนักเรียน – 14 ก.พ.58

Advertisement

——————————————————–

กำหนดการ

ม.4
กำหนดการรับสมัคร – ทางเว็บไซด์โรงเรียน

รอบที่ 1 (มีรอบเดียวสำหรับ ม.4) 

– สมัตร 5-31 ม.ค.58 

– สอบ 7-8 ก.พ.58

ประกาศผลสอบข้อเขียน – 12 ก.พ. 58

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน – 15 ก.พ..58

ประกาศผลสอบ – 18 ก.พ.58

มอบตัวนักเรียน – 21 ก.พ.58

โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1071 ต่อ 203,235

ssru

Advertisement