สาธิตประสานมิตร ประถม รับสมัคร ชั้นเด็กเล็ก ปี58

Advertisement

สาธิตประสานมิตร ประถม รับสมัคร ชั้นเด็กเล็ก ปี58

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558

 

คุณสมบัติ

– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 5-6 ปี เกิดระหว่าง 1 มิ.ย.52-31พ.ค.53

 

กำหนดการ

ขายใบสมัตร 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 (หน้าประตูโรงเรียนและประตูแดนตะวัน)

รับสมัคร 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

 

ที่มา:ดูเพิ่มเติม

Advertisement