สาธิตจุฬา รับสมัคร ป.1 ปี58

Advertisement

สาธิตจุฬา รับสมัคร ป.1 ปี58

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติ
– เกิด 1 ธันวาคม 2551 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552
– สัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

รับจำนวน 100 คน

 

จำหน่ายใบสมัคร26 มกราคม 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558
– ห้องการเงิน ชั้นM อาคาร50ปี สาธิตจุฬา ฝ่ายประถม

ยื่นใบสมัคร21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันและเวลาตามที่ระบุในใบสมัคร)
ผู้ปกครองเป็นผู้ยื่น บริเวณชั้นล่าง อาคาร50ปี สาธิตจุฬา ฝ่ายประถม

การรับสมัคร
– ผู้ปกครองเป็นผู้มาสมัครให้ โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาก็ได้
– หลักฐานการสมัคร

ค่าใช้จ่าย
– เอกสารการสมัคร ชุดละ 200 บาท
– ค่าดำเนินการและบริการทดสอบความพร้อม 500 บาท

ทดสอบความพร้อม17 มีนาคม 2558

ประกาศผล23 มีนาคม 2558

มอบตัว27 มีนาคม 2558

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement