สตรีสมุทรปราการ รับสมัคร ม.1 2558 ห้องเรียนพิเศษ

Advertisement

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษ EP,วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี รับ 40 คน
   วิชาที่สอบ
   คณิตศาสตร์ 40% วิทยาศาสตร์ 40%, อังกฤษ 20%
   ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท/คน/ภาคเรียน (ประมาณ)

ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. สอวน. รับ 72 คน
   วิชาที่สอบ
   คณิตศาสตร์ 40% วิทยาศาสตร์ 40%, อังกฤษ 20%
   ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท/คน/ภาคเรียน (ประมาณ)

ห้องเรียน English Program (EP) รับ 30 คน
   วิชาที่สอบ
   คณิตศาสตร์ 20% วิทยาศาสตร์ 20%, อังกฤษ 60%
   ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท/คน/ภาคเรียน (ประมาณ)

ช่วงเวลากำหนดการรับสมัคร
– กรอกใบสมัครผ่าน http://admission.streesmutprakan.edu-system.com/ 02-24 ก.พ.58
– รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
– สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
– ประกาศผลสอบ 5 มี.ค.58
– รายงานตัวนักเรียน 8 มี.ค.58
– มอบตัวนักเรียน 9 มี.ค.58

Advertisement