สตรีวิทยา 2 รับสมัคร ม.1 ปี 58

Advertisement

สตรีวิทยา 2 รับสมัคร ม.1 ปี 58

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 แล้ว ทั้งโครงการพิเศษ EP, วิทย์-คณิตฯ และสำหรับนักเรียนทั่วไป รวมถึงนักเรียนในเขตบริการ

1. โครงการ EP English Program รับ 90 คน
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
– ค่าเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
สอบข้อเขียน 28 ก.พ.58
ประกาศผลสอบข้อเขียน 2 มี.ค.58
สอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความ 2 มี.ค. 58 เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือก 5 มี.ค.58
รายงานตัว 8 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58
วิชาที่สอบข้อเขียน – 5วิชา
– คณิตฯ (50คะแนน), วิทย์ (50คะแนน), อังกฤษ (50คะแนน), ภาษาไทย (25คะแนน), สังคมฯ (25คะแนน)
>> ชำระค่าพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละ 26,000 บาท

 

2. โครงการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับ 36 คน
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
– ค่าเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 300 บาท
สอบข้อเขียน 28 ก.พ.58
ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 2 มี.ค.58
ประกาศผลสอบคัดเลือก 5 มี.ค.58
รายงานตัว 8 มี.ค.58
มอบตัว 8 เม.ย.58
วิชาที่สอบข้อเขียน – 5วิชา
– คณิตฯ (50คะแนน), วิทย์ (50คะแนน), อังกฤษ (40คะแนน), ภาษาไทย (30คะแนน), สังคมฯ (30คะแนน)
>> ชำระค่าพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละ 15,000 บาท

[adsense468]

 

3. จับฉลาก รับ 50 คน
-เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แขวงลาดพร้าวและจรเข้บัว อย่างน้อย 2ปี (ก่อน 16พ.ค.56) โดยมีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่มีชื่อนักเรียนปรากฏอยู่

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
จับฉลากและรายงานตัว 5 เม.ย.58 09.00น.
มอบตัว 8 เม.ย.58

 

4.นักเรียนทั่วไป รับ 650 คน
4.1 ประเภทนักเรียนทีวไป จำนวน 390 คน
– สอบคัดเลือกนักเรียนที่วไป (ในเขต,นอกเขต) 280 คน
– นักเรีนรความสามารถพิเศษ 40 คน
– เงื่อนไขพิเศษ 70 คน
4.2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 260 คน
– สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ 210 คน
– จับฉลาก 50 คน

การสอบคัดเลือก 5 วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไทย สังคมฯ อังกฤษ (80%) + คะแนน O-net(20%) = 100%

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 20-24 มี.ค.58
สอบข้อเขียน 28 มี.ค.58
ประกาศผลสอบข้อเขียน 2 เม.ย.58
รายงานตัว 2 เม.ย..58
มอบตัว 8 เม.ย.58
ประกาศผล 17 เม.ย.58

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement