ราชวินิตประถม เปิดรับสมัคร นักเรียน ป.1 ปี2558

Advertisement

ราชวินิตประถม เปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 ปี2558
ใครมีลูกมีหลานบอกให้เตรียมตัวกันได้แล้ว

มีรายละเอียดังนี้

คุณสมบัติ

1. นักเรียนเกิด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 – 31ธันวาคม 2551 หรือนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดอนุบาล (โรงเรียนรัฐบาลอนุบาล2 หรือโรงเรียนเอกชนอนุบาล3)

2. เป็นนักเรียนปกติ

3 มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล

 

กำหนดวันรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ 

– รับใบสมัคร 5-20 มกราคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ) รับสมัคร 13-17 กุมภาพันธ์ 2558 (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมาด้วย)

– สอบคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2558

 

หัองเรียนปกติ

– รับใบสมัคร 20-28 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– รับมัคร 6-10 มีนาคม 2558 (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมาด้วย)

– จับฉลาก 15 มีนาคม 2558

 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน)

– รับใบสมัคร 20-28 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– รับมัคร 6-10 มีนาคม 2558 (สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมาด้วย)

– ทดสอบความพร้อม 15 มีนาคม 2558

สอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนราชวินิต ห้องธุรการ (กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนราชวินิต) โทร 02-281 2156 ต่อ 201

 

ราชวินิต ประถม แผนที่

GPS 13.771416, 100.508982

ที่อยู่ โรงเรียนราชวินิตประถม

ข้างสโมสรกองทัพบกเทเวศน์ ถนนราชสีมา

 

Advertisement