ดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ปี2558

Advertisement

ดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ปี2558 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติ

– ชายหรือหญิง อายุ 15 ปับริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์

– สำเร็จการศึกษา ม.3 (มัธยมต้น)

กำหนดการ

– จำหน่ายระเบียบการสมัคร 2 ม.ค.- 15 ก.พ.58

– เปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ 2-15 ก.พ.58

– สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 02-245-9378, 02-245-3373, 02-256-1457 ต่อ 89530

www.rta-band.com/rtasm

nn

Advertisement