กำหนดการสมัครสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน ปี58

Advertisement

กำหนดการสมัครสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน ปี58

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

กำหนดการ

จำหน่ายใบสมัคร 16-20 ก.พ.58

รับสมัคร 21-22 ก.พ.58

สอบคัดเลือก  8 มี.ค.58
07.20-12.00 – สอบคัดเลือกในชั้น ม.1
13.30-15.30 – สอบคัดเลือกในชั้น ม.1 โครงการ EPTS

ประกาศผลสอบข้อเขียน30 มี.ค.58

สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน4 เม.ย.58

ประกาศผล7 เม.ย.58

เปิดเรียน1 มิ.ย.58

 

สมัครสอบสาธิตปทุมวัน ม.1 ปี58

กำหนดการสมัครสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน ปี58

 

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement