ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียน […]