วันนี้มีร้านริมทางไปกินอาหารประเภทผัดไท หอยทอด อยู่ อ. […]