โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในชั้นม […]