คำย่อ  ความหมาย THX  Thanks (Thank you) – ขอบคุณ […]