เบอร์โทร จส.100

Advertisement

เบอร์โทร จส.100

จส.100 เป็นรายการวิทยุทาง FM 100 mhz ที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนนหรือแจ้งเส้นทางที่มีอุบัติเหติผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นๆ

ท่านก็สามารถช่วยเหลือ แจ้งข่าวจราจร อุบัติเหตุ รถติด รถเสีย ขอทางไปโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ของหายหรือลืมของบนรถสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือจาก จส.100ได้ ทางเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางด้านล่าง

 

Advertisement

1. 1137 – เสียค่าโทร ตามปกติ

2. *1808 – โทรฟรี ทุกเครือข่าย AIS,DTAC,TRUEMOVEH 

3. 02-350-3410-11 (เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น)

Advertisement