รถตู้กรุงเทพ สระบุรี แยกตามอำเภอ

Advertisement

รถตู้ไปสระบุรี แยกตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 100 กม. ใช้เวลาการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง ไปตามถนนพหลโยธิน วังน้อย หนองแค สระบุรี การเดินทางโดยรถตู้ประจำทางนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางในปัจจุบันที่มีความรวดเร็ว

Advertisement

อำเภอแก่งคอย

1. รถตู้กรุงเทพ แก่งคอย มี 2 วิน

1.1 วินเฮียเจี้ยว

minivan to kaengkoi

 

1.2 วินสถาพร

minivan to kaengkoi2

 

อำเภอวังม่วง เขื่อนป่าสัก

pasakdam

 

 

อำเภอเมือง

รถตู้สระบุรี

Advertisement