บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน โทร 1646 (กทม) 1669 (ตจว)

Advertisement

บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน โทร 1646 (กทม) 1669 (ตจว)

สำหรับชาวกรุงเทพฯ คงเคยได้ยินศูนย์เอราวัณ เป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือคนกรุงเทพฯ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินหรือต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ให้โทรไปที่ ศูนย์เอราวัณ เบอร์โทร 1646

 

สำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัด ก็มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบฉุกเฉินเช่นเดียวกัน

คนต่างจังหวัด โทรไปที่ 1669

 

ทั้ง 2 เบอร์เป็นบริการฟรีจากรัฐบาลที่มีไว้บริการประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

Advertisement